Naročito opasne hemikalije (skraćeno NOH)

Zakonom o hemikalijama propisuje se obaveza pravnih lica odnosno preduzetnika i fizičkih lica koji stavljaju u promet odnosno koriste naročito opasne hemikalije da imaju dozvolu, postupak izdavanja dozvola, kao i obaveza vođenja evidencije. Pravilnik o dozvolama za obavljanje delatnosti prometa odnosno dozvolama za korišćenje naročito opasnih hemikalija propisuje:

* NOH za koje se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti prometa odnosno dozvola za korišćenje,
* NOH za koje nije potrebna dozvola,
* dokumentacija potrebna za izdavanje dozvole,
* način vođenja evidencije o prometu NOH,
* obrasci zahteva za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa odnosno korišćenja NOH,
* obrasci dozvola za obavljanje delatnosti prometa odnosno korišćenja NOH,
* obrazac evidencije o prometu NOH.