Pojam biocidni proizvod

Biocidni proizvod jeste aktivna supstanca ili smeša koja sadrži jednu ili više aktivnih supstanci, pripremljen u obliku u kome se snadbevaju korisnici, a čija je namena da hemijski ili biološki uništi, odvrati, učini bezopasnim, spreči delovanje ili kontroliše nepoželjne organizme.

Nepoželjni organizam – svaki organizam čije nepoželjno prisustvo ili štetan efekat utiče na zdravlje ljudi, njihove aktivnosti, proizvode koje koriste ili proizvode, na životinje ili životnu sredinu.