Stavljanje u promet

Biocidni proizvod se može staviti u promet ako je :

* izdato odobrenje za stavljanje u promet ili doneto rešenje o upisu tog biocidnog proizvoda u Privremenu listu za dostavljanje tehničkog dosijea i
* klasifikovan, obeležen, upakovan i ima bezbednosni list.

Preduslov za dobijanje odobrenja za stavljanje BP u promet jeste da je aktivna supstanca upisana u Listu I ili Listu Ia. S obzirom da mnoge aktivne supstance nisu procenjene radi upisa u Listu I ili Listu Ia, dokument kojim se BP može staviti u promet je rešenje o upisu BP u Privremenu listu za dostavljanje tehničkog dosijea.

Zahtev za upis BP u Privremenu listu može se podneti ako je:

* BP bio u prometu u Reupublici Srbiji pre dana stupanja na snagu Zakona o biocidnim proizvodima,
* aktivna supstanca u tom BP upisana u List I ili Listu Ia, ili
* aktivna supstanca u BP je upisana u Program za upis u Listu I ili Listu Ia (Review Programme).

Izuzetak: u slučaju nepredviđene pojave štetnih organizama koji ne mogu biti suzbijeni BP za koje je doneto rešenje o upisu BP u Privremenu listu ili izdato odobrenje, može se izvaditi privremena dozvola za stavljanje u promet BP. Rok važenja privremene dozvole nije duži od 120 dana.

Biocidni proizvod za koji nije izdato rešenje za upis u Privremenu listu ili odobrenje može da se stavlja u promet samo radi korišćenja za naučno istraživanje i razvoj, odnosno za proces-orjentisano istraživanje i razvoj. Za stavljanje u promet biocidnog proizvoda koji se koristi za proces-orjentisano istraživanje i razvoj izdaje se potvrda. Ako pri korišćenju biocidnog proizvoda za navedene svrhe može da dođe do ispuštanja u životnu sredinu izdaje se dozvola za to istraživanje.

Ko ima obavezu posedovanja akta kojim se odobrava stavljanje u promet biocidnih proizvoda?

Proizvođač i uvoznik može staviti biocidni proizvod u promet samo ukoliko poseduje jedan od akata koji omogućuje da se taj biocidni proizvod nadje u prometu.